Dostawa wyposażenia meblowego do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ulicy Ostrówek 5-7 w Opolu

» Opis zapytania

Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego celem urządzenia budynku przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu o parametrach zgodnych z OPZ. Wyposażenie ma charakter biurowy i obejmuje m.in. gabinety, sekretariaty, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i punkt informacyjny.

Przedmiot zmówienia ma zostać dostarczony do Zamawiającego (Ostrówek 5-7 w Opolu 14).

Zamawiający poza zamówieniem gwarantowanym przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego.

Opis przedmiotu zamówienia określają: „Opis przedmiotu zamówienia” z załącznikami oraz „Istotne postanowienia umowy” - stanowią załączniki do uchwały Zarządu Województwa Opolskiego.
- Powyższe załączniki stanowią integralną część SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Piastowska 14
Opole 45-082
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Województwo Opolskie
ul. Piastowska 14
Opole 45-082
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się