Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie”.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ oraz zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rynkowa 2
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Świebodzin
Rynkowa 2
Świebodzin 66-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się