Produkcja edukacyjnych materiałów filmowych wraz z kompanią w mediach społecznościowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie koncepcji (z elementami koncepcji kreatywnej) i scenariusza do filmu/-ów edukacyjnych, b) produkcja filmu/-ów oraz c) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w mediach społecznościowych. Kampania będzie ulokowana na kanałach youtube i w/na profilach w mediach społecznościowych Wykonawców z możliwością dalszego przetwarzania/wykorzystania przez Nadleśnictwo Oborniki.
W ramach kampanii w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) i na kanałach youtube zostaną wyprodukowane i opublikowane materiały (m. in.: zdjęcia, filmy, tekst) służące z jednej strony podniesieniu świadomości o gospodarowaniu zasobami naturalnymi, a z drugiej - zwiększeniu zainteresowania opinii publicznej współczesnymi problemami środowiskowymi. Zadanie będzie realizowane w pakietach.
Filmy mają w sposób nowoczesny i budzący zainteresowanie przedstawić opisaną niżej w szczegółach problematykę. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji filmów dowolną techniką filmową z wyjątkiem filmu rysunkowego. Filmy będą emitowane w internecie i wykorzystywane wielokrotnie przez Zamawiającego podczas zajęć edukacyjnych i wydarzeń promocyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi fotograficzne, audio i wideo

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Oborniki
Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się