„Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do dezynfekcji w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych oraz urządzeń do dezynfekcji w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ, z przeznaczeniem na niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19".
Miejscem dostawy jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 8 do SIWZ.
Warunki dostawy oraz inne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Wyczółkowskiego 15
Bogatynia 59-920
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
Wyczółkowskiego 15
Bogatynia 59-920
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się