Przeprowadzenie i udokumentowanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg wojewódzkich w Nidzicy

» Opis zapytania

Przeprowadzenie i udokumentowanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg wojewódzkich w Nidzicy
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie i udokumentowanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg pozamiejskich i miejskich (wykaz dróg w załączeniu) na terenie administrowanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się