Wykonanie unifikacji systemu sterowania salami dydaktycznymi wraz z wymianą nagłośnienia w Auli Głównej dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie unifikacji systemu sterowania salami dydaktycznymi wraz z wymianą nagłośnienia w Auli Głównej dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę oraz zainstalowane urządzenia oraz wyrazi zgodę, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w celu poznania charakterystyki usługi oraz obiektów, w których ma być ona wykonana. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy ustalić z Panem Robertem Pawlakiem, za pośrednictwem drogi mailowej: rpawla@sgh.waw.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się