Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Miedziana Góra

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Miedziana Góra oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
Zamawiający opracował prognozę ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Miedziana Góra, znajduje się ona w zał. nr 1 do Siwz - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. IV. Ilości szacunkowe, należy traktować orientacyjnie, ponieważ mogą one ulec zmianie, stosownie do rzeczywistych potrzeb.
Przedmiot zamówienia opisano w sposób szczegółowy w pkt. 3 SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Urzędnicza 18
Miedziana Góra 26-085
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18
Miedziana Góra 26-085
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się