Wykonanie oddymiania klatek schodowych budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oddymiania klatek schodowych budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a.

2. Na przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 składa się następujący zakres prac:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej wielobranżowej.
2) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3) Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń w tym uzgodnienia z rzeczoznawcą ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4) Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją wykonawczą.
5) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
6) Zgłoszenie Zamawiającemu robót do odbioru po zakończeniu wszelkich prac i uporządkowaniu
terenu.
7) Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. H. Kamieńskiego
Wrocław 51-124
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego
Wrocław 51-124
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się