Zakup i dostawa środków ochrony roślin oraz pewnych nawozów w 2021 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków ochrony roślin oraz pewnych nawozów w 2021 roku, wskazanych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.
Kod CPV: 24450000-3, 24440000-0
2.Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia i wszystkich części zamówienia:
Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej Gospodarstwo w Chylicach, Chylice Kolonia, ul. Parkowa 9, 96 – 313 Jaktorów.

3. Zamówienie podzielone jest na 53 części (53 zadań) wskazanych w rozdziale IV SIWZ.
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych NIE 0 TAK 1

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 3, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 4, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 5, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 6, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 7, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Regulator wzrostu

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 8, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Regulator wzrostu

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 9, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 10, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 11, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 12, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 13, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 14, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 15, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 16, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 17, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 18, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 19, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 20, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 21, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 22, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 23, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 24, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 25, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 26, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 27, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 28, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 29, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 30, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 31, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 32, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 33, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 34, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 35, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 36, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 37, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 38, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Adiuwant

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 39, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Adiuwant

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 40, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz płynny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 41, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz z mikroelementami
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 42, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Siarczan magnezu

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 43, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz dolistny – koncentrat

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 44, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz wieloskładnikowy

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 45, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz wieloskładnikowy

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 46, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz wieloskładnikowy

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 47, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz wieloskładnikowy
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 48, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz płynny wieloskładnikowy

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 49, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz wieloskładnikowy

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 50, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz wieloskładnikowy

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 51, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Regulator wzrostu

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 52, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz wieloskładnikowy
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 53, cpv: 24450000-3

Krótki opis części zamówienia:
Środek ochrony roślin do zaprawiania
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w dziale III SIWZ

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość Skład i jego minimalne wartości Substancja aktywna i jej minimalna zawartość Formulacja zakres stosowania (zarejestrowana uprawa kluczowa) Termin realizacji/Termin dostawy
1. Środek ochrony roślin Litr 310 Nie dotyczy MCPA – 660 g/l, dikamba – 90 g/l SL Jęczmień jary, pszenica jara, owies, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime Od dnia podpisania umowy do 15 marca 2021 roku
2. Środek ochrony roślin Litr 240 Nie dotyczy Chlorotoluron – 500 g/l SC Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy Od dnia podpisania umowy do 15 marca 2021 roku
3. Środek ochrony roślin Litr 100 Nie dotyczy Fenpropidyna – 750 g/l EC Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy Od dnia podpisania umowy do 1 marca 2021 roku
4. Środek ochrony roślin Litr 270 Nie dotyczy Prochloraz – 450 g/l EC Pszenica ozima, pszenica jara, rzepak ozimy, Od dnia podpisania umowy do 15 marca 2021 roku
5. Środek ochrony roślin Litr 50 Nie dotyczy kwasy tłuszczowe C14 do C20 – 479,8 g/l - Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 15 marca 2021 roku
6. Środek ochrony roślin Litr 160 Nie dotyczy Protiokonazol – 300 g/l EC Pszenica ozima , pszenica jara, Jęczmień ozimy, jęczmień jary, Pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2021 roku
7. Regulator wzrostu Litr 10 Nie dotyczy trineksapak etylu – 250 g/l SC Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies siewny, rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 15 marca 2021 roku
8. Regulator wzrostu Litr 100 Nie dotyczy Etefon – 480 g/l SL Jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2021 roku
9. Środek ochrony roślin Litr 80 Nie dotyczy Tebukonazol – 430 g/l SC Rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary, Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2021 roku
10. Środek ochrony roślin Litr 420 Nie dotyczy Flurochloridon – 250 g/l EC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2021 roku
11. Środek ochrony roślin Kilogramy 60 Nie dotyczy Metrybuzyna – 70% WG Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
12. Środek ochrony roślin Litr 100 Nie dotyczy Amisulbrom – 200 g/l SC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2021 roku
13. Środek ochrony roślin Kilogramy 1750 Nie dotyczy Mankozeb – 640 g/kg, metalaksyl – 80 g/kg - Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
14. Środek ochrony roślin Kilogramy 1750 Nie dotyczy Mankozeb – 640 g/kg, metalaksyl – 80 g/kg - Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 lipca 2021 roku
15. Środek ochrony roślin Litr 200 Nie dotyczy mandipropamid– 250 g/l,
difenokonazol – 250 g/l SC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 10 marca 2021 roku
16. Środek ochrony roślin Litr 80 Nie dotyczy Flutolanil – 460 g/l SC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 15 lutego 2021 roku
17. Środek ochrony roślin Litr 400 Nie dotyczy Azoksystrobina – 50 g/l SC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 20 marca 2021 roku
18. Środek ochrony roślin Litr 140 Nie dotyczy Fluazynam – 500 g/l - Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 czerwca 2021 roku
19. Środek ochrony roślin Litr 120 Nie dotyczy Cyjazofamid – 160 g/l SC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 lipca 2021 roku
20. Środek ochrony roślin Kilogramy 1000 Nie dotyczy Mankozeb – 75 % WG Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
21. Środek ochrony roślin Kilogramy 1000 Nie dotyczy Mankozeb – 75 % WG Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 1 lipca 2021 roku
22. Środek ochrony roślin Litr 520 Nie dotyczy chlorowodorek propamokarbu - związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego –
625 g/l
fluopikolid - związek z grupy acylpikolidów – 62,5 g/l SC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 15 maja 2021 roku
23. Środek ochrony roślin Litr 120 Nie dotyczy Acetamipryd – 200 g/l SL Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 25 kwietnia 2021 roku
24. Środek ochrony roślin Litr 21 Nie dotyczy Chlorantraniliprol – 200 g/l SC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 15 maja 2021 roku
25. Środek ochrony roślin Litr 40 Nie dotyczy cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 500 g/l EC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2021 roku
26. Środek ochrony roślin Litr 120 Nie dotyczy Deltametryna – 25 g/l EC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 15 maja 2021 roku
27. Środek ochrony roślin Litr 400 Nie dotyczy Kletodym – 120 g/l EC Ziemniak Od dnia podpisania umowy do 15 maja 2021 roku
28. Środek ochrony roślin Litr 30 Nie dotyczy Difenokonazol – 250 g/l EC Fasola Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
29. Środek ochrony roślin Litr 150 Nie dotyczy Bentazon – 480 g/l SL Fasola Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
30. Środek ochrony roślin Litr 100 Nie dotyczy Azoksystrobina – 250 g/l SC Pszenica ozima, Jęczmień ozimy, Rzepak ozimy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
31. Środek ochrony roślin Litry 120 Nie dotyczy Metobromuron – 500 g/l SC Fasola Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
32. Środek ochrony roślin Litr 240 Nie dotyczy Sulkotrion – 173 g/l, terbutylazyna – 327 g/l SC Kukurydza Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2021 roku
33. Środek ochrony roślin Litr 240 Nie dotyczy Nikosulfuron – 40 g/l OD Kukurydza Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2021 roku
34. Środek ochrony roślin Kilogramy 2 Nie dotyczy Rimsulfuron – 25 % WG Kukurydza Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2021 roku
35. Środek ochrony roślin Litr 30 Nie dotyczy Pendimetalina – 455 g/l CS Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2021 roku
36. Środek ochrony roślin Litr 30 Nie dotyczy Petoksamid – 600 g/l EC Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2021 roku
37. Środek ochrony roślin Litr 200 Nie dotyczy Glifosat – 360 g/l Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 5 kwietnia 2021 roku
38. Adiuwant Litr 50 Nie dotyczy Rafinowany olej parafinowy – 732 g/l Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 marca 2021 roku
39. Adiuwant Litr 20 Nie dotyczy Substancje sekwestrujące jony (Ca++, Mg++, Fe+++, Na++), zakwaszacz, emulgator, surfaktant Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 marca 2021 roku
40. Nawóz płynny Litr 20000 Zawartości wagowe - N 16%, P2O5 3,20%, K2O 4,20%, B 0,06%, Cu 0,16% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
41. Nawóz z mikroelementami Litr 3000 3,0% (N) azot całkowity, 2,0% (K) potas w przeliczeniu na K rozpuszczalny w wodzie; 70mg/l (Cu) miedź całkowita; 400 mg/l (Fe) żelazo całkowite; 170 mg/l (Mn) całkowity; 20 mg/l (Mo) molibden całkowity; 150 mg/l (Zn) cynk całkowity Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2021 roku
42. Siarczan magnezu Kilogramy 3000 16% MgO, 32% SO3 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 kwietnia 2021 roku
43. Nawóz dolistny – koncentrat Kilogramy 100 Bor 10,5% + P 10% + K 19% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
44. Nawóz wieloskładnikowy Kilogramy 950 Azot całkowity (N) 5%, Pięciotlenek fosforu (P205) 37%
Tlenek potasu (K20) 26%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Żelazo (Fe) 0,10%
Mangan (Mn)0,15%
Bor 0,15%
Miedź (Cu)0,020%
Molibden (Mo)0,010%
Cynk (Zn)0,150% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 czerwca 2021 roku
45. Nawóz wieloskładnikowy Kilogramy 700 Bor (B)-0,5%; żelazo (Fe)-6,0%; mangan (Mn)-7,0 %; molibden (Mo)-0,05%; cynk
(Zn)-8,0%, zawiera formułę MicroActive Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
46. Nawóz wieloskładnikowy Kilogramy 500 bor (B)-0,5%; miedź (Cu)-5,0%; żelazo (Fe)-6,0%; mangan (Mn)-8,0%; molibden
(Mo)-0,05% cynk (Zn)-2,0%, zawiera formułę MicroActive Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 marca 2021 roku
47. Nawóz wieloskładnikowy Kilogramy 320 bor (B)-0,5%; żelazo (Fe)-6,0%; mangan (Mn)-7,0%; molibden (Mo)-0,05%; cynk
(Zn)-8,0%, zawiera formułę MicroActive Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
48. Nawóz płynny wieloskładnikowy Litr 700 P2O5 440 g/l
K2O 75 g/l
MgO 67 g/l
Mn 10 g/l
Zn 5 g/l Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
49. Nawóz wieloskładnikowy Kilogramy 400 Azot (N) 6% ; Fosfor - 12%; Potas – 36% Magnez(Mg) – 3% ; Siarka (Si) – 8% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
50. Nawóz wieloskładnikowy Kilogramy 350 N 8% ; P2O5 20% ; K2O 20%, możliwość zaprawiania materiału siewnego Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 marca 2021 roku
51. Regulator wzrostu Litr 20 Nie dotyczy para-nitrofenolan sodu– 3 g/l
orto-nitrofenolan sodu – 2 g/l
5-nitrogwajakolan sodu– 1 g/l SL Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 1 maja 2021 roku
52. Nawóz wieloskładnikowy Litr 1000 Azot(N) całkowity: 9,5%
Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie: 3,9%
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie: 7,9%
Kwasy humusowe: 6,3% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2021 roku
53. Środek ochrony roślin do zaprawiania Litr 60 Nie dotyczy sedaksan - 25 g/l,
fludioksonil - 25 g/l Nie dotyczy Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies Od dnia podpisania umowy, 20 litrów do 28 lutego 2021 roku, 40 litrów do 31 lipca 2021 roku

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia równoważnego do wskazanego powyżej.

Dla zadań 1-37, 51 i 53: Zamawiający uzna preparat za równoważny, jeżeli:
1. Treść etykiety rejestracyjnej zaoferowanego preparatu równoważnego będzie spełniać wymagania Zamawiającego, opisane w tabeli, w następującym zakresie:
- rodzaju i ilości substancji czynnej (ilość substancji czynnej, zawartej w preparacie oferowanym nie może być mniejsza niż ilość substancji czynnej określona w SIWZ)
- formulacji;
- zakresu stosowania (rodzaju zarejestrowanej uprawy kluczowej)
2. Środek równoważny będzie dopuszczony do stosowania, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Dla zadań 38-50 i 52: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, oraz zastosowanie produktów równoważnych, tj. produktów innych niż opisane powyżej z zastrzeżeniem, by ich parametry jakościowe i cechy (określone w jednym z następujących dokumentów: ulotce informacyjnej, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji sprawozdaniu z badań lub ateście, karcie technologicznej, certyfikacie WE, etykiecie z deklaracją WE, COA lub karcie charakterystyki) były co najmniej takie same, jak parametry i cechy produktów opisanych powyżej.

Termin ważności przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy, niż 12 miesięcy licząc od ostatecznego dnia terminu realizacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2021 | 08:00


» Lokalizacja

Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się