Dostawa energii elektrycznej do obiektów Muzeum Narodowego w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy do obiektów Muzeum Narodowego w Krakowie, zlokalizowanych w Krakowie i na terenie województwa małopolskiego.
2. Sprzedaż energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2020 poz. 833 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
3. Szczegółowy wykaz obiektów (punktów poboru) Muzeum Narodowego w Krakowie, wraz z podstawowymi parametrami technicznymi i planowanym szacunkowym zużyciem określającym przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

30-062 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3 Maja 1
30-062 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się