Ochrona obiektów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Biologii Doświadczalnej, znajdujących się przy ul. Pasteura 3 w Warszawie. Powierzchnia terenu, na którym znajdują dwa budynki wynosi 1,5 ha, budynek główny posiada 5 kondygnacji, budynek zwierzętarni -3 kondygnacje. Przedmiot zamówienia obejmuje: posterunek całodobowy na portierni zewnętrznej – przy wjeździe do IBD; posterunek całodobowy na portierni wewnętrznej – budynek główny IBD; monitoring sygnałów alarmowych; załogę interwencyjną; Wykonawca musi zapewnić stałą łączność radiową pomiędzy Bazą Wykonawcy a pracownikami u Zamawiającego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się