Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych /dawnej stołówki i kuchni / na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1 przy ul. Pl. Kościeleckich 8

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych /dawnej stołówki i kuchni / na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie przy ul. Pl. Kościeleckich 8. 3.1. Instalacje sanitarne: Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zakresem zawartym w przedmiarach robót. 3.1.1 Instalacja wentylacji mechanicznej. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w piwnicy oraz dla sali komputerowej nr 31 zlokalizowanej na II piętrze. Zakres robót: - montaż central wentylacyjnych na systemowych podporach w przedsionku sali 32 wraz z automatyką i sterowaniem, - montaż klap p.poż. przy przejściu przez strefy pożarowe, - montaż kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym wraz z izolacją termiczną i ogniochronną, - montaż kratek i anemostatów z przepustnicami i skrzynkami rozprężnymi, - montaż wentylatorów dachowych przy użyciu podnośnika koszowego, - montaż tłumików, - montaż okapu centralnego, - montaż czerpni ściennej malowanej, - wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji, - wykonanie pomiaru hałasu w pomieszczeniach. 3.1.2 Prace dodatkowe i pomocnicze Wykonanie niezbędnych prac budowlanych tj. przebić, przekuć oraz przejść ppoż. dla instalacji przechodzących przez strefy pożarowe. Prace demontażowe starych instalacji gazowych oraz wykonanie zabudowy rur CO zlokalizowanych w pomieszczeniach laboratoryjnych. Wyżej wymienione prace nie są ujęte w przedmiarach wskazana wizja lokalna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Chodkiewicza 30
Bydgoszcz 85-064
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Chodkiewicza 30
Bydgoszcz 85-064
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się