opracowanie koncepcji mobilnej (demontowanej) odłowni dla żubrów, sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (etap I) oraz wykonanie prototypu mobilnej odłowni dla żubrów i przetestowanie go na terenie BPN lub innym wskazanym miejscu, sporządzenie instrukcji montażu i eksploatacji zapewniających zachowanie zasad BHP (etap II).

» Opis zapytania

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
- koncepcja/projekt odłowni ma być rozwiązaniem innowacyjnym,
- odłownia winna zapewniać bezpieczne dla obsługi i zwierząt odłowienie i załadunek do skrzyni transportowej żubrów w terenie przygodnym(pole uprawne, łąka itp.),
- konstrukcja winna być trwała, wytrzymała i odporna na warunki klimatyczne,
- pojemność odłowni pozwalająca na jednoczesne odłowienie (zamknięcie wewnątrz) do 4-5 żubrów,
- ściany ażurowe (nie lite), o wysokości 2,5 m, muszą wytrzymać impet (uderzenie) dorosłego byka. Odpowiednikiem jest ogrodzenie stacjonarne w zagrodach dla żubrów, które wytrzymuje napór zwierząt to płot szczelny drewniany – z desek (tarcica iglasta) grubości 40 mm, dł.2,5 m, mocowanych pionowo do dwóch (górna i dolna) poziomych kantówek o przekroju 100 x 100 mm, które z kolei są przytwierdzone do metalowych słupków (słupki z profili stalowych 2x teownik 70x70 mm) zabetonowanych w ziemi na głębokości 1,2 m,
- konstrukcja i wyposażenie powinny dawać możliwość wydzielenia osobnika i załadunku do skrzyni transportowej (np. poprzez wąski korytarz tzw. szydło; przy czym szydło powinno mieć ściany lite),
- możliwość zdalnego (bezprzewodowego) podglądu i zamknięcia / otwarcia odłowni z wykorzystaniem sieci GSM lub zdalnego w przypadku braku sieci GSM, w zasięgu widoczności wzrokowej,
- odłownia ma być mobilna, a więc konstrukcja powinna być prosta do rozebrania i złożenia na powrót w innym miejscu przez maksimum 4 osoby, oraz do załadowania, np. przy użyciu ciągnika z podnośnikiem czołowym typu TUR i przetransportowania na maksymalnie 2 przyczepach ciągnikowych,
- informacje zebrane w czasie testowania odłowni posłużą do jej udoskonalenia przez Wykonawcę, w ramach etapu II. Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa powinna zawierać modyfikacje uwzględniające efekty testowania.
- szkic i ogólną zasadę działania odłowni dla żubrów zawiera - schemat działanie odłowni dla żubrów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Park Pałacowy 11
Białowieża 17-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Białowieski Park Narodowy
ul. Park Pałacowy 11
Białowieża 17-230
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się