RURA KWARCOWA DO SPALAŃ DO ANALIZATORA RTĘCI CVAAS NIC

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę:
RURA KWARCOWA DO SPALAŃ DO ANALIZATORA RTĘCI CVAAS NIC KAT.W139-1360 SZT.1

Analizator MA-3000,nr katalogowy rury: W139-1360.
Producent: NIC

Nie dopuszcza się produktów równoważnych.

1.Warunki ogólne zapytania:
Transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III , ul. Promienna 51- wg. Incoterms 2020,
- termin dostawy: jak najkrótszy
- termin ważności oferty: nie krótszy niż 30 dni;
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury;
- towar powinien być pozbawiony ukrytych wad;
- towar musi być fabrycznie nowy;
2. Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzenie, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. Zastrzeżenia Zamawiającego: Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu części z przesłanej oferty.
6. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
7. Zastrzeżenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się