Przebudowa i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów

» Opis zapytania

Inwestycja polega na przebudowie i termomodernizacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów"
na działce oznaczonej nr .ewid. 21607/1, 21707/2 obręb 0002 Ostrołęka
Zakres zamówienia:
1. Przygotowanie terenu pod prowadzenie procesu budowlanego;
3) Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
4) Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej wewnątrz budynku;
5) Przebudowa budynku;
6) Termomodernizacja budynku
Szczegółowy zakres zamówienia ujęty jest w części III SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 11:30


» Lokalizacja

Plac Gen. J. Bema 1
Ostrołęka 07-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Ostrołęka
Plac Gen. J. Bema 1
Ostrołęka 07-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się