DOSTAWA W ROKU 2021 i 2022 OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIWATCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa w roku 2021 i 2022 oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kiwitach ”. Dostawy będą realizowane do kotłowni Szkoły Podstawowej w Kiwitach – 120 000l. Przewidywana całkowita szacunkowa ilość dostaw oleju opałowego wynosi 120 000 l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczonego oleju napędowego. Dostarczany Zamawiającemu olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 590:2013 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Rozładunek oleju będzie się odbywał przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kiwity 63A
Kiwity 11-106
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa w Kiwitach
Kiwity 63A
Kiwity 11-106
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się