Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku A i łącznika między budynkami A i B Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/71/HP

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację/ wykonanie przyłącza i instalacji odprowadzenia wód deszczowych z budynku A i łącznika między budynkami A i B Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prace obejmują roboty zewnętrzne wraz z wykonaniem i zabudową zbiornika retencyjnego oraz odtworzeniem nawierzchni oraz roboty instalacyjne wewnętrzne, na podstawie projektu budowlano-wykonawczego „Odprowadzenia wód deszczowych z budynku A i łącznika między budynkami A i B Wydziału GIBiAP przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach”, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.
W zakres robót wchodzi także remont odcinka wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Kody CPV:45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów;
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

2. Termin wykonania zamówienia: do 16 tygodni od dnia przekazania frontu robót.
Zamawiający przewiduje przekazanie frontu robót do 7 dni od dnia zawarcia umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się