Dostawa środków ochrony osobistej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawa środków ochrony osobistej.
2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
33140000-3 materiały medyczne
35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca
35113410-6 odzież ochrony biologicznej i chemicznej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo cenowym - załącznik nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 10
Mogilno 88-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10
Mogilno 88-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się