Dostawa filtrów ładowarki Ł-540 dla TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w drugiej rundzie RFX z uwzglednienieniem maksymalnego upustu cenowego na:

1.FILTR LF 3000 ŁADOWARKA Ł-540 szt.2.

2.FILTR FS 1212 ŁADOWARKA Ł-540 szt.2.
----------------------------------------
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
---------------------------------------
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt ma takie same wymiary, parametry techniczne, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu Zamawiającego (Załącznik nr 1 w zakładce Dokumenty)
b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary) potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty
----------------------------------------
1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA Łagisza, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin - wg. Incoterms 2020
- termin ważnosci oferty nie krótszy niz 30 dni,
- warunki platnosci przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi byc fabrycznie nowy,
- oferent składając ofertę gwarantuje niezmienność ceny niezależnie od zamawianej ilości.

2.Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacja warunków ujętych w opisie zapytania oraz, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która skladana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączna wartosc złożonej oferty dla danej pozycji.

4.W zakladce dokumenty znajduje sie podrecznik Oferenta.

5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1.Zamawiajacemu przysluguje prawo uniewaznienia, odstapienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytulu Oferentom nie przysluguja zadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się