Dostawa maceratora

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maceratora dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Skarszewska 7
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana
Skarszewska 7
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się