Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie wraz z jego rozbudową oraz doposażeniem, celem dostosowania do potrzeb organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej oraz aktywizacji i integracji społecznej, a także dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja wykonana zostanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza SIWZ, w tym wzór umowy i program funkcjonalno-użytkowy, którego uszczegółowieniem jest dokumentacja projektowa opracowana przez firmę Smart Architekci Szymon Mazurek ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław oraz inne dokumenty wymienione w pkt I.5-I.7. siwz.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Łubieńskiego 11
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Łubieńskiego 11
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się