Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania komputerowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, drukarek 3D oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku.
2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych w zakresie sześciu niżej określonych części zamówienia:
1) Część II: Dostawa sprzętu komputerowego:
Zamówienie obejmuje dostawę różnego rodzaju komputerów z akcesoriami do nich, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi, projektorów, dysków zewnętrznych, tabletów, itp.
2) Część II: Dostawa drukarek 3 D wraz z materiałami do drukowania w technologii 3D:
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne parametry jakie musi spełniać sprzęt komputerowy Zamawiający określił w specyfikacji technicznej sprzętu w kolumnie
nr III „specyfikacja techniczna sprzętu”, stanowiąca Załącznik nr 2A, 2B oraz 2C do SIWZ – Formularz cenowy – sprzęt
komputerowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 57
Białystok 15-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 57
Białystok 15-002
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się