Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 13:15


» Lokalizacja

Stanisława Staszica 16
Lublin 20-081
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
Stanisława Staszica 16
Lublin 20-081
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się