Prowadzenie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (odcinek szlakowy)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru przyrodniczego zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 4/2018 z dnia 29.06.2018r. (pismo AOŚ.6220.3.7.2018.AS), Decyzją Nr 1/2020 z dnia 13.03.2020r.
o zmianie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach (AOŚ.6220.2.9.2019.2020.AS) oraz Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 12/2020 z dnia 07.08.2020r. (pismo AP-4.7820.198-17.2019.MM) dla inwestycji pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 111 na odcinku Recław – Stepnica (odcinek szlakowy).
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności będących w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:50


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się