Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę miasteczka ruchu drogowego wraz z budynkiem szkoleniowo-rekreacyjnym przy ul. Orzechowej 60 w Białej Podlaskiej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane a w szczególności budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z budynkiem szkoleniowo-rekreacyjnym w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej 60, zgodnie z wydanym Przez Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 283/19 z dnia 29.10.2019, znak UAB.6740.247.2019.RZ14.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Orzechowa 60
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Orzechowa 60
Biała Podlaska 21-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się