Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i kotłowni w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie na pomieszczenia biurowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z przebudową

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i kotłowni w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie na pomieszczenia biurowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z przebudową. Na przedmiot zamówienia zostało wydane pozwolenie na budowę .
Zakres robót dzieli się na: roboty rozbiórkowe, remont istniejących pomieszczeń, wykonanie nowego wejścia do budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, częściowe zewnętrzne utwardzenie terenu, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji alarmu, instalacji kamer, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodnej, instalacji wentylacji, oraz rozprowadzenie instalacji klimatyzacji bez osprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) dokumentacja projektowa,
b) przedmiar robót,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Zamawiający informuje, że przez cały czas realizacji zamówienia budynek będzie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem tj. będą prowadzone zajęcia lekcyjne, nakłada to na Wykonawcę obowiązek szczególnego zabezpieczenia i zorganizowania placu budowy. Prace szczególnie uciążliwe muszą zostać zaplanowane do realizacji i zrealizowane w godzinach popołudniowych w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Bolesława Chrobrego 13
Międzychód 64-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zespół Szkół nr 2
ul. Bolesława Chrobrego 13
Międzychód 64-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się