Dostawa energii elektrycznej

» Opis zapytania

/ Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający udzieli również stosownych pełnomocnictw niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Umowa zaczyna obowiązywać w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021 r., lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zamiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji poprze OSD i będzie obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.

Zamawiający ma zawarte umowy z PGE Dystrybucja S.A. na dystrybucję energii elektrycznej na czas nieokreślony.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy wynosi 635595,24 kWh.

Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych obiektów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1A do SIWZ.

3.2/ Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, przepisami prawa i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji usług.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Limanowskiego 45
Żyrardów 96-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe
ul. Limanowskiego 45
Żyrardów 96-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się