Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. St. Moniuszki w Łajskach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usług jego dystrybucji dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Łajskch zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie w prognozowanej ilości 500 000,00 kWh.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Modlińska 1
Wieliszew 05-135
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Gmina Wieliszew
ul. Modlińska 1
Wieliszew 05-135
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się