Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku tj. sprzedaż wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji lub przesyłu energii. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w szczególności nazwy i lokalizacje obiektów, przewidywane zużycie energii elektrycznej, rodzaje taryf, moc umowna -zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Załącznik nr 1 do SIWZ, Załączniku nr 3 do SIWZ i Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 SIWZ na okres 2 lat.
2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w sposób ciągły przez okres 2 lat (tj. 24 miesiące), z tym że rozpoczęcie dostawy i dystrybucji energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów. Planowany termin obowiązywania umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Poleska 89
Białystok 15-874
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Poleska 89
Białystok 15-874
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się