Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku przedszkola na oddział przedszkola oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku przedszkola na oddział przedszkola oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych. Adres inwestycji: dz. nr ew. 742 i 745 obręb Godzianów jedn. ew. 101503_2 Godzianów, woj. łódzkie, pow. skierniewicki

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Klonowa 5
Godzianów 96-126
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Godzianowie
ul. Klonowa 5
Godzianów 96-126
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się