Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w niżej wymienionym zakresie:
- stałe i nieprzerwane utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i usługowych, biur i innych wskazanych pomieszczeń w zasobach administrowanych przez ZGM w Głogowie,
- odśnieżanie chodników i przejść, usuwanie oblodzeń z chodników znajdujących się w administracji ZGM w Głogowie
- usuwanie nieczystości na nieruchomościach gruntowych ZGM w Głogowie,
Powierzchnie zewnętrzne przy budynkach mieszkalnych i użytkowych obejmują w szczególności bezpośrednie dojścia do budynków, boksy śmietnikowe, opaski wokół budynków etc.
1. Zestawienie powierzchni do wykonywania usług określa załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Szczegółowy zakres usług przeznaczonych do wykonywania określają załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Poczdamska 1
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Poczdamska 1
Głogów 67-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się