Dostawa ultramobilnego aparatu USG

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultramobilnego aparatu USG wraz z montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu obsługującego i usługami serwisowymi dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej zgodnie
z opisem zawartym w załączniku Nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 12
Kazimierza Wielka 28-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Partyzantów 12
Kazimierza Wielka 28-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się