Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby placówek oświatowych z terenu Gminy Jednorożec

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby placówek oświatowych z terenu Gminy Jednorożec.
Orientacyjne łączne zużycie oleju opałowego w ciągu trwania umowy (planowane 12 miesięcy) wyniesie około 64.000 l.
Lokalizacja kotłowni olejowych:
a) Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec,
b) Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu - Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu, ul. Witosa 4, 06-323 Jednorożec
c) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie, Lipa 64, 06-323 Jednorożec
d) Budynek Szkoły Podstawowej w Olszewce, Olszewka 80, 06-323 Jednorożec
e) Budynki Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach:
- w miejscowości Parciaki 22, 06-323 Jednorożec
- w miejscowości Żelazna Rządowa, Żelazna Rządowa 27A, 06-323 Jednorożec

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych powyżej w wymaganych terminach realizacji dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w godz.8:00 – 15:00.

Termin dostawy Wykonawca określi w ofercie (formularz ofertowy). Należy zauważyć, że termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

Częstotliwość i wielkość dostaw wg potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Do każdej dostawy wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczanej partii oleju, wystawione przez producenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:15


» Lokalizacja

Odrodzenia 13
Jednorożec 06-323
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu
Odrodzenia 13
Jednorożec 06-323
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Paliwa z ostatnich 10 dni.