Remont mostu w ciągu DW 369 w km 13+164 w m. Bukówka. CPV 45.00.00.00-7.

» Opis zapytania

Remont mostu w ciągu DW 369 w km 13+164 w m. Bukówka. CPV 45.00.00.00-7. Zamówienie obejmuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, rozbiórkę i wykonanie nowych kap chodnikowych, wymianę izolacji na obiekcie, wymianę izolacji na płytach przejściowych, wymianę nawierzchni asfaltowej na obiekcie oraz dojazdach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się