Rozbudowa drogi gminnej, obwodnicy m. Września polegającej na budowie dodatkowych jezdni

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy zamówienia:
a) część 1 – droga łącząca drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka)
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości warstwy do 40 cm – 5.166 m3,
- roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku, z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach – 2.686,32 m3,
- usunięcie drzew – 42 szt,
- formowanie nasypów z ziemi dowiezionej - 1.227 m3,
- mechanicznie profilowanie i zagęszczenie podłoża – 3.103 m2,
- podbudowa z pospółki warstwa gr. 25 cm po zagęszczeniu – 3.103 m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15 cm po zagęszczeniu – 2.766 m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 klinowana kruszywem 2/5 gr. 15 cm po zagęsz. – 2.482 m2,
- umocnienie poboczy mieszanka kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 klinowaną grysem 0/2 gr. 10 cm – 1.113 m2,
- plantowanie powierzchni skarp i dna rowów z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą – 611 m2,
- przepust z rury karbowanej strukturalnej HDPE śred. 1000 – 29,60 m,
- przepust z rury karbowanej strukturalnej HDPE śred. 1200 – 14,85 m,

b) część 2 – droga łącząca drogę powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości warstwy do 40 cm – 5.309 m3,
- roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku, z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach – 3.125,46 m3,
- formowanie nasypów z ziemi dowiezionej - 575 m3,
- mechanicznie profilowanie i zagęszczenie podłoża – 4.980 m2,
- podbudowa z pospółki warstwa gr. 25 cm po zagęszczeniu – 4.914 m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15 cm po zagęszczeniu – 4.396 m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 klinowana kruszywem 2/5 gr. 15 cm po zagęsz. – 3.950 m2,
- umocnienie poboczy mieszanka kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 klinowaną grysem 0/2 gr. 10 cm – 1.312 m2,
- plantowanie powierzchni skarp i dna rowów z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą – 568 m2,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 10:45


» Lokalizacja

ul. Ratuszowa 1
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się