Budowa nowej, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poronin przy ul. Piłsudskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
a. przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 315 mm, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 315 mm, przepięcie istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 mm, Ø 200 mm i Ø 315 mm wraz z likwidacją przepompowni ścieków w pasie drogi wojewódzkiej nr 958 w miejscowości Witów, zgodnie z OPZ oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ
b. budowę kanalizacji sanitarnej od studni istniejącej (Sistn) do studni S22, która umożliwi odprowadzanie ścieków z budynków zlokalizowanych w miejscowości Poronin przy ul. Piłsudskiego, zgodnie z OPZ oraz dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Al. Tysiąclecia
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia
Nowy Targ 34-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się