DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ zgodnie z projektem pn. „Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w celu zwiększonego udzielania świadczeń w trakcie walki z epidemią wywołaną przez SARS-Cov-2. Ograniczenia rozprzestrzeniania epidemii wywołanej przez SARS Cov-2 poprzez zakup urządzeń do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla Samodzielnego Publicznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie w celu zwiększonego udzielania świadczeń w trakcie walki z epidemią wywołaną przez SARS Cov-2. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi załącznik nr 2 („Formularz cenowy”), załącznik nr 3 („Specyfikacja techniczna”). Załącznik nr 4 do niniejszej do niniejszej specyfikacji określa „Warunki gwarancji jakości i serwisu”. Zamówienie podzielone jest na 18 pakietów (części). Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dowolnej liczby wybranych pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

42-300 Myszków


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Al. Wolności 29
42-300 Myszków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się