Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku,dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – tabele ofertowe z wykazem zamawianych wyrobów w podziale na części zamówienia. W załączniku nr 6 podane zostało przewidywane zużycie wyrobów w okresie objętym zamówieniem, podane wartości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. 22 Stycznia 41
Wyrzysk 89-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41
Wyrzysk 89-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się