Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budową sieci wodociągowej w miejscowości Słupów w formule zaprojektuj i wybuduj. Budowa obejmuje 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Buszków, Dziaduszyce, Grzymałów, Ilkowice, Janowice, Kropidło, Kalina Wielka, Maciejów, Nieszków, Raszówek, Rędziny Zbigalskie, Rędziny Borek, Rzemiędzice, Słaboszów, Słupów, Śladów, Świecice, Wymysłów oraz 1,5 km sieci wodociągowej w miejscowości Słupów. W ramach przedmiotu zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie wymaganej dokumentacji projektowej. W związku z tym, przedmiot zamówienia należy wykonać w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Słaboszów 57
Słaboszów 32-218
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Słaboszów
Słaboszów 57
Słaboszów 32-218
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się