remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 12

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 12.
2. Teren przeznaczony do remontu boisk zlokalizowany jest w Gdańsku, w dzielnicy Aniołki, w obrębie al. Zwycięstwa – będącej częścią głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta w Gdańsku, a linią kolejową z przystankiem SKM Gdańsk Stocznia, obejmuje Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, na działce ewidencyjnej nr 267/16 z obrębu 0056.
3. Roboty obejmują swoim zakresem remont trzech boisk sportowych na terenie Politechniki Gdańskiej. Funkcja terenu nie zmienia się. Przewiduję się wymianę istniejącej nawierzchni utwardzonej z mączki ceglanej na dwóch boiskach oraz wymianę piłkochwytów.
4. Zakres prac obejmuje wykonanie etapu I ujętego w dokumentacji projektowej, tj.:
a) Rozbiórka istniejących piłkochwytów i ogrodzeń
b) Budowa nowych piłkochwytów o wysokości H=4,0m oraz H=2,0m wraz z furtkami i bramami dwuskrzydłowymi
c) Budowa nowej nawierzchni poliuretanowej obramowanej obrzeżem betonowym na ławie betonowej
d) Demontaż odcinka nieczynnej kanalizacji
5. Przedmiot zamówienia określa: Projekt budowlany opracowany przez Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o. o., składający się z części opisowej i rysunkowej oraz STWIORB.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się