„Przebudowa drogi gminnej Małgów, Małgów - Kolonia”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Małgów, Małgów - Kolonia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe, - cięcie pielęgnacyjne- podkrzesanie krzewów, - studzienki ściekowe, - roboty ziemne, - remont przepustów drogowych, - poszerzenia nawierzchni jezdni - roboty nawierzchniowe, - ściek przykrawężnikowy, - krawężniki, obrzeża, - chodniki, - roboty wykończeniowe, - oznakowanie pionowe, - bariery ochronne, - inwentaryzacja powykonawcza.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ks. Wacława Blizińskiego 56
Lisków 62-850
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Lisków
ks. Wacława Blizińskiego 56
Lisków 62-850
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się