sprzęt medyczny jednorazowego użytku

» Opis zapytania

sprzęt medyczny jednorazowego użytku: strzykawki, kaniule, igły medyczne, przyrządy do przetaczania, strzykawki, cewniki, kaniule, produkty do higieny pacjenta, igły do znieczuleń, sprzęt jednorazowego użytku ogólnomedyczny, sprzęt jednorazowego użytku chirurgiczny, cewniki, nebulizatory, maski, rurki intubacyjne jednorazowego użytku, sprzęt jednorazowego użytku ginekologiczny, sprzęt od endoskopii, wkłady workowe, klipsy do laparoskopii, zestawy do odsysania i punkcji, cewniki, dreny sondy, zgłębniki, pokrowiec na przewody tubus, siatki i taśmy ginekologiczne, siatki przepuklinowe niedocięte, docięte, pępkowe i najelitowe, obwody oddechowe do respiratora, folia chirurgiczna jałowa, igła transferowa, sprzęt jednorazowego użytku ortopedyczny. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametrowy i ilościowy zawierają Formularze Cenowe załączniki nr 2, nr 3 i nr 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kazimierza Wielkiego 4
Lesko 38-600
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kazimierza Wielkiego 4
Lesko 38-600
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się