Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Beskidzkiej i Biskupińskiej w Poznaniu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poznań w ramach zadania inwestycyjnego 5-05-17-048-1 Poznań – kanalizacja sanitarna w ul. Beskidzkiej, Biskupińskiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:30


» Lokalizacja

61-492 Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Aquanet SA
Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się