Przebudowa pola nr 30 rozdzielni 15 kV w GPZ Gracze wraz z opracowaniem dokumentacji - ZAK03/DK/63/2020