Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i sprzątanie obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Załącznik nr 3 do SIWZ – zawierający pełny zakres czynności konserwacji i sprzątania.
b) Załącznik nr 4 do SIWZ – zawierający wykaz obiektów.
c) Załącznik nr 5 do SIWZ – zawierający zakres czynności do wykonania w ramach konserwacji i sprzątania parku Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku przy ul. Okulickiego.
d) Załącznik nr 10 do SIWZ – zakres sprzątania biura Komunalnego TBS Sp. z o.o.
e) Załącznik nr 12 do SIUWZ – wykaz liczników.
f) Załącznik nr 13 do SIWZ – ilość kanałów wentylacyjnych.
g) Załącznik nr 14 do SIWZ – ilość lokali do przeglądów gazowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ, a w szczególności we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

15-0687 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

TBS Białystok
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
15-0687 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się