Usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej i niemedycznej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
Zamówienie zostało podzielone na 107 pakietów.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów (części).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

01-908 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Cegłowska 80
01-908 Warszawa
telefon: 225690353
fax: Brak
email: zp@bielanski.med.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się