Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Ozorkowa

» Opis zapytania

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi związanej z wyłapywaniem, opieką i przechowaniem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Ozorkowa w schronisku dla zwierząt. W szczególności do:
- zapewnienia całodobowego kontaktu pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu,
- wyłapywania zwierząt z terenu miasta Ozorkowa wyłącznie na wezwanie telefoniczne lub drogą elektroniczną przez pracowników Wydziału Polityki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie (ewentualnie dyżurnego Komisariatu Policji w Ozorkowie),
- transportu i przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu miasta Ozorkowa,
- zapewnienia wyłapanym zwierzętom właściwych warunków sanitarnych, bytowych i pomocy weterynaryjnej w sposób zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2020 poz. 638) i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158 poz. 1657), do czasu przekazania zwierzęcia nowemu lub odnalezionemu właścicielowi, uśpienia lub śmierci,
- zapewnienia nadzoru weterynaryjnego (profilaktyka, leczenie),
- zapewnienia pomieszczeń dla zwierząt,
- zapewnienia zwierzętom karmy i wody,
- zapewnienie ruchu zwierzętom,
- wykonywania obligatoryjnego elektronicznego znakowania zwierząt (czipowanie),
- szczepienia przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym zwierząt przebywających w schronisku,
- przeprowadzania obligatoryjnych zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku,
- prowadzenia akcji adopcji bezdomnych zwierząt poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- przeprowadzania eutanazji zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności, potwierdzonej przez lekarza weterynarii,
- prowadzenia rejestru wyłapanych i przyjętych do schroniska zwierząt w sposób umożliwiający ich identyfikację, co najmniej w zakresie określonym w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158 poz. 1657),
- prowadzenia dokumentacji zwierzęcia przyjętego do schroniska w formie opisu zwierzęcia, daty jego przybycia do schroniska, przeprowadzenia kwarantanny, przeprowadzenia szczepień oraz zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, daty opuszczenia schroniska wraz z podaniem jego przyczyny,
- przekazywania wraz z fakturą informacji o nowo przyjętych zwierzętach z terenu Miasta Ozorkowa wraz z załączonymi na nośniku elektronicznym zdjęciami nowo przyjętych zwierząt
- przekazywania wraz z fakturą comiesięcznych sprawozdań dotyczących zwierząt z terenu miasta Ozorkowa zawierających informacje o liczbie wyłapanych zwierząt, przyjętych do schroniska oraz przebywających w schronisku w dniu wystawienia faktury wraz z numerem chipa zwierzęcia, liczbie zwierząt oddanych do adopcji oraz o liczbie wykonanych eutanazji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wigury 1
Ozorków 95-035
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Ozorków
ul. Wigury 1
Ozorków 95-035
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się