Dostawa rur i blach stalowych wysokostopowych dla TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień i Umów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rur i blach stalowych wysokostopowych dla TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza
w Trzebini
Ofertę należy przygotować w oparciu o załączoną Specyfikację Warunków Zamówienia (dostępna do pobrania w zakładce "Dokumenty")

Termin składania ofert:
do dnia 07.12.2020r,, do godz. 1300


W zakładce "Dokumenty" znajduje się:

1. SWZ z Załącznikami_rury blachy bsz_rury blachy
2. SWZ z Załącznikami_rury blachy bsz_rury blachy_wersja edytowalna
3. Załacznik nr 7 do SWZ_Formularz Wyceny_rury, blachy
4. Projekt Umowy_Załączniknr 8 do SWZ_.rury blachy
5. Załącznik nr 9 do SWZ_Warunki realizacji Zamówienia_.rury blachy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Metale

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się