„Monitoring przyrodniczy rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim” (3 cz.)

» Opis zapytania

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu monitoringu przyrodniczego obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wynika z zapisów zarzą-dzeń ustanawiających plany ochrony rezerwatów przyrody Bachotek, Mieliwo, Okonek, Stręszek oraz planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000: Bory Tucholskie, Ostoja Brodnicka, Jezioro Gopło.
3. Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia zostały określone w załącznikach nu-mer 1a do 1c do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

85-009 Bydgoszcz


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się