Dostawa 58 sztuk laptopów w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie: Dostawa 58 sztuk laptopów w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych stanowi załącznik A do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 2
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Powiat Chrzanowski
ul. Partyzantów 2
Chrzanów 32-500
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się